Stručný přehled latiny v komiksu o Asterixovi

Tato stránka má pomáhat fandům Asterixe kteří nerozumí latinsky... Občas totiž nejsou latinské výroky přeložené... (Překládat jednotlivá slova, jako např. názvy měst, nebudu.)

 1. Ab imo pectore. - Z celého srdce.
 2. Acta est fabula! - Hra skončila!
 3. Ad augusta per angusta! - Přes obtíže ke slávě!
 4. Alea iacta est - Kostky jsou vrženy.
 5. Ave Caesar, lucratori te salutant! - Buď zdráv Cézare, po bohatství toužící tě zdraví!
 6. Ave Caligula Minus, morituri te salutant! - Buď zdráv, C.M., na smrt jdoucí tě pozdravují!
 7. Audaces fortuna iuvat. - Odvážnému štěstí přeje.
 8. Auri sacra fames! - Prokletý po zlatě hlade!
 9. Aut Caesar, aut nihil! - Buď César, nebo nic!
 10. Beati pauperes spirite. - Blahoslavení chudí duchem.
 11. Carpe diem. - Užij dne.
 12. Ceterarum rerum prudens! - Opatrní v jiných věcech!
 13. Cogito, ergo sum - Myslím, tedy jsem.
 14. Contraria Contrariis Curantur! - Protiklad budiž vyléčen protikladem!
 15. Dat veniam corvis, vexat censura columbas. - Cenzor vrány pustí, a holuby zadrží.
 16. De facto - Ve skutečnosti
 17. Delenda Carthago - Kartágo je nutno zničit.
 18. Delirant isti Romani - Ti římani jsou blázni!
 19. Desinit in piscem mulier formosa superne. - Rybím ocasem končí žena krásná nahoře.
 20. Diem perdidi - Ztratil jsem den
 21. Dignus est intrare - Kdo je hoden nechť vstoupí.
 22. Divide et impera - Rozděl a panuj.
 23. Donec eris felix, multos numerabis amicos. - Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho.
 24. Dulce et decorum est pro patria mori.- Je sladké a spravné zemřít za vlast.
 25. Errare humanum est - Chybovati je lidské.
 26. Exegi monumentum aere perennius. - Dokončil jsem pomník, trvalejší než bronz.
 27. Felix natalis dies sit tibi. - Všechno nejlepší k narozeninám.
 28. Felix qui potuit rerum cognoscere causas - Šťastný, kdo mohl poznat příčinu věcí.
 29. Fluctuat nec mergitur - Zmítaná vlnami, přesto nepotopená
 30. Gloria victis! - Čest poraženým!
 31. Illico presto! - Okamžitě a rychle!
 32. Ipso facto - Tím pádem
 33. Ira furor brevis est. - Hněv je krátká zuřivost.
 34. Ita diis placuit! - Jak se bohům zlíbilo!
 35. Ita est! - Tak jest!
 36. Maior e longinquo reverentia - Na dálku se vzdává větší úcta.
 37. Mens sana in corpore sano. - V zdravém těle zdravý duch.
 38. Nigro notanda lapillo! - Zapíšeme černým uhlem!
 39. Nihil conveniens ad decretis eius! - Nic vhodného k jeho rozhodnutí!
 40. Non licet omnibus adire Corinthum - Ne každý může pobýt v Korintu
 41. Non omnia possumus omnes! - Ne všichni můžeme všechno!
 42. Nunc est bibendum - Nyní je třeba pít.
 43. O fortunatos nimum, sua si bona norint, agricolas. - Jak jsou rolníci šťastni, když vlastní výhody znají
 44. Ó tempora, ó mores! - Ach časy, ach mravy!
 45. Panem et circenses - Chléb a hry
 46. Plaudite, cives! - Tleskejte, občané!
 47. Qualis artifex pereo! - Jaký to umělec ve mně hyne!
 48. Qui bene amat, bene castigat... - Kdo dobře miluje, dobře kárá.
 49. Quid novi? - Co je nového?
 50. Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? - Kdo, co, kde, za čí pomoci, proč, jak, kdy?
 51. Quo vadis? - Kam kráčíš?
 52. Quomodo vales? - Jak se máš?
 53. Quod Erat Demonstrandum - Q.E.D. - Což mělo býti dokázáno
 54. Quousque tandem? - Kdy to skončí?
 55. Quot capita, tot sensus! - Kolik hlav, tolik názorů!
 56. Redde Caesari quae sunt Caesaris - Vrátíme Césarovi co je Césarovo.
 57. Si vis pacem - Chceš-li mír
 58. Sic transit gloria mundi! - Tak pomíjí sláva světa!
 59. Signa inferre! Praege! Concursu! Ad gladios! Infestis pilis! - Do útoku! Vpřed! Na zteč! Taste meče! Vztyčte kopí!
 60. Sine qua non - Nezbytné, bez toho nelze
 61. Sol lucet omnibus. - Slunce svítí pro všechny.
 62. S.P.Q.R. - Senatus Populusque Romanus - Římský senát a lid
 63. Summum ius, summa iniura - Vrchol práva, vrchol bezpráví.
 64. Sursum corda - Vzhůru srdce.
 65. Timeo Danaos et dona ferentes - Bojím se Danajských kteří přínášejí dary.
 66. Tu quoque fili! - Ty také, synu!
 67. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. - Vytvářejí pustinu a nazývají to mírem.
 68. Una salus victis, nullam sperare salutem! - Jediná záchrana poražených, nedoufat ve spásu!
 69. Uti, non abuti. - Užít, ne zneužít.
 70. Vade retro! - Ustup!
 71. Vae victis! - Běda přemoženým!
 72. Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marnost nad marnost, vše je marnost.
 73. Veni, vidi, vici. - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
 74. Video meliora proboque deteriora sequor - Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo.
 75. Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. - Bohové stranili vítězi, ale Cato poraženému.
 76. Vinum et musica laetifant cor. - Víno a hudba rozveselí srdce.

Překlad prováděli přímo z latiny Pulec, Chiméra, Jabberwocky (odvedl nejvíc práce - DÍKY) a Crook
a zival - procházel antikvariáty.
Něco málo i já sám, to poté co jsem sehnal knihu Moudrost věků a dostal pár lekcí latiny.


Podrobný přehled a rozbor latiny v Asterixovi

A v vsekci bonus můžete najít latinske verze několika dílů...


Komiks Asterix - CZ home page

Tato stránka vznikla 07. 02. 2000
Aktualizace 11. 11. 2015
Aktualizace 19. 04. 2021
Autor: Otvírák
E-mail: asterix@otvirak.cz